ทำความรู้จักกับ Undertone ของผิว

ทำความรู้จักกับ Undertone ของผิว

Undertone ของผิวคืออะไร

ผิวที่เราสามารถมองด้วยตาเปล่าซึ่งสีผิวที่เราเห็น อาจมีสาเหตุเกิดจากการคล้ำจากแสงแดดและมลภาวะหรือมลภาวะที่ทำให้สีผิวเพี้ยนไป ซึ่งสีผิวที่เพี้ยนนี้เราเรียกว่า Undertone

ซึ่งอัน Undertone มีอยู่ 3 เฉด ได้แก่ Cool,Natural และWarm โดยสังเกตจากเส้นเลือดขอมือกลางแสงแดดธรรมชาติ

•ถ้าเป็นในโทนสีแดง ชมพู ม่วง หรือฟ้า จะจัดอยู่ใน cool undertone

•ถ้าเส้นเลือดเป็นสีไม่ม่วง ไม่เขียว กล้ำกึ่งระหว่างม่วงกับเขียว จัดอยู่ใน Neutral Undertone

•ถ้ามีเส้นเลือดสีเขียว เขียวมะกอก จัดอยู่ใน Warm Undertone