เรามาทำความรู้จักกับโครงหน้าเราในแบบต่างๆ

เรามาทำความรู้จักกับโครงหน้าเราในแบบต่างๆ

ทำความรู้จักโครงหน้าในแบบต่างๆ

 โครงหน้ารูปวงรีผืนผ้า :: จะมีลักษณะคล้ายสีเหลี่ยมผืนผ้าที่มี มุมโค้งมน มีหน้าผาก โหนกแก้มและกรามกว้างที่มีสัดส่วนเท่ากัน

 โครงหน้ารูปกลม :: จะมีโครงหน้าที่คล้ายกับรูปวงกลม มีโหนกแก้มที่กว้างแต่กรามและหน้าผากแคบ

 โครงหน้ารูปสี่เหลี่ยม :: จะมีลักษณะที่กว้างในทุกส่วน นั่นคือหน้าผากกว้าง โหนกแก้มใหญ่และกรามเหลี่ยม

 โครงหน้ารูปไข่ :: หน้าผากกว้างเล็กน้อย โหนกแก้มเล็กและกรามแคบ

 โครงหน้ารูปหัวใจ :: ใบหน้าจะมีลักษณะเด่น คือ หน้าผากกว้าง โหนกแก้มใหญ่และคางเล็ก

 โครงหน้ารูปสามเหลี่ยม :: จะมีลักษณะกรามที่กว้างแต่หน้าผากแคบ

 โครงหน้ารูปเพชร :: จะมีลักษณะที่ต่างจากโครงหน้ากลมและรูปไข่ คือ โหนกแก้มจะใหญ่กว่าคางและหน้าผากอย่างเด่นชัดและคางและหน้าผากจะเล็ก